Naše ciele

Pri vzniku Ligy Otcov sme si stanovili dva základné ciele našej činnosti:


 • Osveta a propagácia otcovstva

 • Budeme hovoriť o tom, aký význam má otec pre deti novonarodené, pre deti rastúce, dospievajúce a aj dospelé deti.
 • Aj my dospelí otcovia sme deťmi svojich otcov a vieme čo pre nás znamenajú, alebo znamenali naši otcovia. 
 • Prípadne o čo sme prišli, ak otcovia v našich životoch chýbali.
 • Chceme búrať mýty o nešikovných otcoch čo každé jedlo pripália a nedokážu dieťa ani obliecť. Sme moderní a aktívni otcovia, ktorí sa vedia a chcú starať o svoje deti.
 • Budeme šíriť pozitívnu správu o nádhere otcovstva a naplnení, ktoré prináša deťom potrebný rozvoj, radosť a šťastie. 
 • Chceme vrátiť pojmu otcovstvo význam a dôstojnosť ktorý mu právom patrí.
 
 • Právo a spravodlivosť

 • Budeme aktívne, pomáhať, podporovať a brániť otcov a deti, ktoré kvoli rozchodom prichádzajú jeden o druhého.
 • Budeme hovoriť o strašnom utrpení a o psychickej tyranii ktorej mnohokrát otcovia čelia. Nebudeme sa hanbiť hovoriť o plači otcov bez sĺz a beznádeji a bezmocnosti tých zdanlivo silnejších.
 • Budeme sa staviať proti zamieňaniu detí za majetok a vlastníctvo jedného z rodičov. 
 • Aktívne vystupovať proti tomu, aby deti boli mocenským nástrojom, nástrojom pomsty či vydierania a proti tomu, aby sa rodičovstvo zamieňalo za živnosť zameranú na výživné.
 • Chceme, aby bol život po rozchode korektným partnerstvom dvoch rodičov, ktorí nebudú prenášať svoje problémy na dieťa a čo najviac minimalizovať negatívne dôsledky rozchodu na deti.
 •  

Ako pracujeme?


 • Naša činnosť je založená na podpore širokej verejnosti - či mužov alebo žien bez rodielu veku, etnika, rasy, či sexuálnej orientácie. Ktokoľvek kto sa stotožňuje s našimi cieľmi má k nám dvere otvorené.
 • Všetky naše aktivity budeme robiť nadstranícky a nezávisle na iných subjektoch.
 
 • Všetky prostriedky získané z darov a nakladanie s nimi budeme transparentne zverejňovať.
 • Celá činnosť Ligy Otcov bude závislá a založená len na podpore sympatizantov a sympatizantiek združenia - či už formou aktívnej pomoci a dobrovoľníctva, alebo formou finančných či nefinančných príspevkov.

Prečo vlastne Liga Otcov vznikla a čo chceme robiť?

 • Hovoríme o tom, že rola otca je nezastupiteľná pre zdravý vývoj detí. A smutným faktom je, že v porozvodovej starostlivosti o deti sa na otcov zabúda. 
 • Zabúda sa na to, že tu neexistuje iba materstvo - ale hlavne rodičovstvo a otcovia majú prirodzené právo na svoje deti. A sú to hlavne deti, ktoré majú právo na obe milujúce a najbližšie bytosti v ich živote - matku a otca.

Čo chceme robiť?

Ako budeme dosahovať naše ciele?

 • Budeme poskytovať právnu pomoc a rady pre otcov, budeme sledovať súdne rozhodnutia, zúčastňovať sa súdnych pojednávaní.
 • Budeme spolupracovať s odborníkmi, psychológmi, sudcami a sudkyňami, advokátmi a všetkými zainteresovanými v problematike.
 • Budeme podporovať striedavú starostlivosť ako základnú východiskovú pozíciu porozvodovej starostlivosti, podporovať šírenie pravdivých informácií a faktov o striedavej starostlivosti, vzdelávať, podávať informácie, štúdie a názory fundovaných odborníkov o tejto téme a rovnako praktické skúsenosti a rady.
 • Budeme podporovať povinnú rodičovskú dovolenku aj pre mužov, budeme rovnako vystupovať za práva žien, proti domácemu násiliu a zlovôli, presadzovať postihy voči nelatičom výživného, ale rovnako žiadať trest za obštrukcie a zámerné odlučovanie detí od jedného z rodičov.
 • Budeme lobovať za novú legislatívu, urporiadavať semináre, prednášky, pracovať s médiami, spolupracovať s odborníkmi, organizovať kampane, akcie, vydávať vlastné publikácie a materiály.